0.00
 • Jūsų krepšelis yra tuščias

  Jūs neturite prekių savo prekių krepšelyje

0.00
 • Jūsų krepšelis yra tuščias

  Jūs neturite prekių savo prekių krepšelyje

Privatumo politika

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 1. Naudojamos sąvokos

 

 • Asmens duomenys – Duomenų valdytojo teisėtai surinkti ar pagal sutartis trečių asmenų perduoti tvarkyti fizinių asmenų duomenys.
 • Duomenų valdytojas – elektroninės parduotuvės unihus.lt savininkas – UAB Trolos, į.k. 304406396, registracijos adresas A.Juozapavičiaus 9a-34, LT 09310 Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas info@unihus.lt, tel. +370 684 31717.
 • Duomenų subjektas – fizinis ar juridinis asmuo, įsigijęs prekių ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje.
 • Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, įsigijęs prekių ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje.
 • Duomenų tvarkytojas – trečioji šalis, kuriai perduodami Duomenų valdytojo teisėtai surinkti ar pagal sutartis trečių asmenų perduoti tvarkyti fizinių asmenų duomenys, būtini tinkamam paslaugų (pvz. logistikos, garantinio aptarnavimo, lizingo), kurios teikiamos Valdytojui, teikimui užtikrinti.

 

 1. Bendrosios nuostatos

 

 • Asmens duomenų tvarkymas vyksta pagal Lietuvos Respublikos Asmens Duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei kitus teisės aktus bei šias Amens duomenų tvarkymo taisykles. Asmens duomenys surinkti ar perduoti tvarkyti – teisėtai, o saugomi naudojant būtinas saugumo priemones.
 • Šios Asmens duomenų tvarkymo taisyklės patvirtintos 2020 birželio 15 d. Jei su jomis Pirkėjas nesutinka, jis gali reikalauti savo duomenis pašalinti, tačiau jei po tokio veiksmo Pirkėjas toliau naudojasi įmonės elektronine parduotuve unihus.lt, laikoma, kad su šiomis Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis jis sutinka.
 • UAB Trolos registruota Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre 2020 birželio 15 d., identifikavimo kodas.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymas

 

 • Duomenų valdytojas valdo šiuos teisėtai surinktus ar pagal sutartis trečių asmenų perduotus tvarkyti fizinių asmenų duomenys:
 1. vardas;
 2. pavardė;
 3. pristatymo adresas;
 4. gyvenamoji vieta;
 5. pašto adresas;
 6. telefono numeris;
 7. kontaktinis telefono numeris;
 8. gimimo data (jei duomenų subjektas pateikia pats);
 9. apmokėjimo informacija ((jei duomenų subjektas pateikia pats);
 10. banko kortelės numeris (jei duomenų subjektas pateikia pats);
  • Jei Pirkėjas užsako prekę – sutinka su šiomis Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.
  • Asmens duomenys neperduodami trečiosioms šalims, išskyrus tuos Duomenų tvarkytojus, kuriems Asmens duomenis perduoti būtina tinkamam paslaugų (pvz. logistikos, garantinio aptarnavimo), teikiamų Valdytojui, užtikrinimui.
  • Prieigos teises prie Asmens duomenų suteikti tik tiems Duomenų valdytojo darbuotojams, kuriems yra būtina tvarkyti Asmens duomenis paslaugų teikimo tikslais. Šie darbuotojai privalo saugoti Asmens duomenų paslaptį, o pastebėjus bet kokią įtartiną situaciją, galinčią kelti grėsmę Asmens duomenų saugumui – pranešti įmonės vadovui.
  • Užsakymo metu tiesioginės rinkodaros tikslais Pirkėjo gali būti prašoma sutikimo elektroniniu būdu gauti naujienlaišius ar kitą aktualią jam informaciją. Siunčiant šiuos naujienlaiškius bus naudojamąsi trečiųjų šalių paslaugomis (Mailerlite).
  • Tiesioginės rinkodaros tikslais siunčiami naujienlaiškiai suteikia Pirkėjui galimybę jų atsisakyti, tačiau šiuo veiksmu Duomenų valdytojas nesunaikina Asmens duomenų, kauptų ne tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo, leidusio kaupti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenys saugomi X metus ir vėliau yra automatiškai sunaikinami.
  • Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir esant neatitikimams – prašyti Duomenų valdytojo juos patikslinti ar sunaikinti (dalį ar visus). Duomenų valdytojas įsipareigoja tai padaryti per 5 darbo dienas.
  • Duomenų valdytojas įgyvendina visas būtinas technines ir organizacines duomenų apsaugos priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo bei nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  • Duomenų valdytojas, sužinojęs apie Asmens duomenų saugumo pažeidimą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sužinojimo, praneša apie Asmens duomenų saugumo pažeidimą Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijai ir nedelsiant imasi priemonių Asmens duomenims apsaugoti.