0.00
  • Jūsų krepšelis yra tuščias

    Jūs neturite prekių savo prekių krepšelyje

0.00
  • Jūsų krepšelis yra tuščias

    Jūs neturite prekių savo prekių krepšelyje

Pavyzdinė grąžinimo pranešimo forma

Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma

(Šią formą užpildyti ir siųsti Unihus tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)

Kam: UAB Trolos, adresas korespondencijai A. Juozapavičiaus 9a-34, LT-09310 Vilnius, el. paštas info@unihus.lt.

Nuo: [įrašykite savo vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą ir telefono Nr.]

Pranešu, kad atsisakau pirkimo–pardavimo sutarties dėl šių prekių [įrašyti prekių pavadinimą, dydį], užsakytų* / gautų* [data].

[Vardas, pavardė]

[Parašas] (tik jei ši forma pateikiama popierine forma)

[Data]

____________________________

(*) Išbraukti, kas nereikalinga.

Užpildyti trūkstamą informaciją, pažymėtą laužtiniais skliaustais.